AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu çoğulcu ve demokratik yapısı, böylelikle de rızalık geleneğine uygun olarak gelişmiş uzlaşma kültürü ile Avrupa’nın dört bir yanında ayrımcılığa ve asimilasyona karşı yürütmüş olduğu kampanyaların yanı sıra, Alevileri tek çatı altında toplama, cemevleri açma, federasyonların kurumlar nezdinde tanınması ve Avrupa ülkelerinde Aleviliğin özgün bir inanç olarak tanınması ve okullarda Alevilik derslerinin verilmesi gibi bir dizi kazanıma öncülük etmektedir.

Konfederasyon sadece Avrupa’da yaşayan Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesini değil, Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri, Alevilere yapılan asilimasyon politikası, faşistce yapılan salıdırlar ve devletin sadece İslam ümmetçiliği ve Türk milliyetciliği ideolojisinde vatandaşları yaşatmak istemlerine karşı, Avrupa’nın dört bir yanında düzenledikleri protesto gösterileri ve diplotik alandaki calışmaları ile Türkiye’de yaşanan ayrımcılık ve Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelelerini de Avrupa kamuoyuna taşıyor.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu 2013 yılındaki talepleri:

• Tüm inançlara anayasal güvence sağlanmalıdır
• Diyanet ivedilikle kaldırılmalıdır
• Devlet tüm inançlara eşit davranmalıdır
• Zorunlu din dersi kaldırılmalıdır
• Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir
• Alevi köylerine cami yapımı durdurulmalıdır, yapılanlar kaldırılsın.
• Devlet asimile çalışmalarına son verilmelidir
• Alevilerin tarihten beri gasp edilmiş dergahları ve mal varlıkları iade edilmelidir
• Madımak utanç müzesi yapılmalıdır.
• Devlet, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi katliamlarından dolayı, resmi özür dilemeli ve meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır.
• Katliamlar sonrası Alevilerin gaspedilmiş mal varlıkları sahiplerine iade edilmelidir.
• Alevilere ve diğer tüm inanç ve etnik kökenlere karşı kin ve nefret söylem ve eylemlerin hukuksal cezaya tabi tutulmalıdır.

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONUMUZA BAĞLI OLAN FEDERASYONLARIMIZIN SAYFALARI:

ALMANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU:

http://www.alevi.com/de/

 

 

AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU:

http://www.aleviten.com